Օգոստոսի 26-ի աստղագուշակ․ Կշեռքներ՝ այսօր զերծ մնացեք ալկոհոլի  օգտագործումից․․․

Օգոստոսի 26-ի աստղագուշակ․ Կշեռքներ՝ այսօր զերծ մնացեք ալկոհոլի  օգտագործումից․․․

Խոյ.

Սա անսպասելի հաջողությունների օր է` ոչ այնքան էական, սակայն հաճելի: Ձեր պրոֆես իոնալ և անձնա կան որակների մեջ կաս-
կածող մարդիկ ստիպ ված են խոստ ովանել, որ դուք արժանի եք ամենաբ արձր գնահատականի: Չի բացա ռված, որ անս պասելի
գործնական առաջարկներ ստանաք և շանս ստեղծվի մասնակցել մի ինչ-որ միջազգային նշանակության նախագծի աշխատանքնե-
րում:Ծանոթությունները հեշտությամբ են հաստատվում, դրա համար պետք չի լինի նախաձեռնություն դրսևորել, քանի որ շրջապա-
տին դուք շատ եք հետաքրքրում: Նշանի ընտանեկան ներկայացուցիչներին կհաջողվի իրենց կեսին օգնել լուծել բարդ խնդիրը:

Ցուլ.

Այսօր ոմանք կարող են ձեզ քնն ադատել ավելորդ դան դաղ կոտության մեջ, սակայն դուք լավ գի տեք, որ ամեն ինչ ան ում եք հենց’
այնպես, ինչպես պետք է: Իրոք, իրադարձությունների զարգացումը ցույց կտա, որ շտապելու որևէ հարկ չկար էլ: Իսկ դուք էլ, շնոր-
հիվ բոլոր գործերի հանդեպ ձեր ուշադիր և պատասխանատու վերաբերմունքի, չեք թույլ տալիս այն սխալները, որ անում են հապ-
ճեպ գործող մարդիկ:Օրը հարմար չէ մանր գնումների համար, իսկ ահա խոշոր ձեռքբերումները հաջող կլինեն: Լավ են դասավոր-
վում ռոմանտիկ ուղևորությունները: Ի դեպ, միայնակ շրջագայողներն էլ հիանալի ժամանակ կանցկացնեն:

Երկվորյակներ.

Օրը չնայած ամենապարզերից չէ, սակայն բավա կան հաջողն է: Ձեզ մոտ գրե թե ամեն ինչ ստաց վում է: Այն ամենն, ինչին ձեռնա-
մուխ եք լինում, գերազանց ձևով է հանգուցալուծվում, իսկ եթե ինչ-որ բաների էլ հասնել չի ստա ցվում, ապա ուրեմն դա այնքան էլ
կարևոր բան չէր: Ճակատագիրն ինքը կհուշի, թե որ ուղղությամբ շարժվել և ինչպես գործել: Միակ բանը, որ ձեզանից պահանջվում
է` ձեր նախազգացման հուշումներին հետևելն է:Երեկոն կցանկանաք անցկացնել հանգիստ, սակայն դժվար թե դա ստացվի, քանի
որ ձեզ, ամենայն հավանականությամբ, անսպասելի կհրավիրեն հյուր կամ որևէ երեկույթի:

Խեցգետին.

Այսօր ձեզ մոտ վառ են արտահայտվում միայն լիդերական ունակ ությունները` դուք  ցանկ անում եք միայն հանձնա րարություններ
տալ: Պետք է ասել, որ դա ձեզ մոտ լավ է ստացվում, սակայն խն դիրը նրանում է, որ հաջող ության հասնելու համ ար դա բավարար
չէ` ստիպված եք ինքներդ էլ չարչարվել:Այսօր նշանի բազմաթիվ ներկայացուցիչներ կհայտնաբերեն,որ ոչ միայն ի վիճակի են աշխա-
տանքային սխրա նքների, այլև` դրանից որոշ չափով հաճույք են ստանում: Հա տկապես հաճելի կլինի այդ բա ցահայտումը նրանց
համար, ովքեր վերջին ժամանակներում կասկածում էին, թե արդյոք կյա նքի ճիշտ ուղղություն են ընտրել:

Առյուծ.

Այսօր ձեզ հաջողվում է այն ամենն, ինչը ուրիշների ուժերից վեր է` պատահական չէ, որ շրջա պատին դուք իսկա կան հերոս եք թը-
վում: Հնարավոր է առաջընթաց անգամ այն գործերում, որոնք դուք հույս էլ չունեիք ավարտին հասցնել:Նշանի որոշ ներկայացուցիչ-
ների համար օրը կապված կլինի շրջապատին վերաբերող անսպասելի բացահայտումների հետ:Սիրո հարցում ձեր բախտը բերում
է` սա հենց’ այն օրն է, երբ կարելի է հանդիպել արքայազնին կան արքայադստերը, կամ էլ լուծել այնպիսի խնդիրներ, որոնք խախ-
տում են արդեն ձևավորված հարաբերությունները: Դուք ցանկացած իրավիճակում ձեզ բնական ու անկաշկանդ եք պահում, ինչով
անզուգական տպավորություն եք թողնում հակառակ սեռի ներկայացուցիչների վրա:

Կույս.

Աշխատեք քիչ անհանգստանալ` հիմքերից զուրկ ապրումները միայն կփչացնեն այս օրը: Աշխատանքի վայրում հաջողության հաս-
նել հնարավոր կլինի միայն այն դեպքում, եթե բոլոր կարևոր հարցերը դուք ինքնուրույն լուծեք, իսկ ամեն մի մանրուք և երկրորդա-
կան բան վստահեք որևէ մեկ ուրիշին: Կարող են դժվարություններ ծագել փասթաթղթեր ձևակերպելիս, հեշտ չի լինելու բյուրոկրա-
տական քաշքշուկները հաղթահարելը:Երեկոն իր հետ հաճելի անակնկա լներ և հետա քրքիր հանդիպում ներ կբերի: Հնարավոր են
անսպասելի այցեր, դուք ուրախ կլինեք հյուրեր ընդունել և նրանց հետ հիանալի ժամանակ կանցկացնեք:

Կշեռք.

Մի խուսափեք իմպր ովիզներից` այսօր հենց այն որոշումները, որոնք կծագեն ձեր գլ խում բոլո րովին անսպասելի, կլինեն առավել
հաջողը: Պնդեք ձեր տեսակետը, անգամ եթե դա ոչ բոլորին դուր գա: Հիշեք, որ ազդեցիկ մարդիկ կկանգնեն ձեր կողքին և կսատա-
րեն գրեթե ամեն ինչում:Օրվա երկրորդ կեսը կապված է կենսական եռանդի նվազման հետ, և այդ ժամանակահատվածում հնարա-
վոր է ինքնազգացողության անկում: Զերծ մնացեք ալկոհոլի  և ծանր ուտելիքի օգտագործումից, իսկ երեկոյան ժամանակ գտեք զբո-
սանքի համար: Անձնական հարաբերություններում էական փոփոխություններ չեն լինի:

Կարիճ.

Այսօր պետք է խորհեք այն հարցի շուրջ, թե ինչ եք դուք իրականում ցանկանում, քանի որ օրվա իրադարձությունները նպաստում
են այն բանին, որ իրա կանանա ձեր վաղեմի երա զանքը, սակայն` միայն մեկը: Առավ ոտյան իրավ իճակը որոշ չափով նյարդային
կլինի, սակայն ծագող խնդիրները այնքան լուրջ չեն, որ դուք կորցնեք ձեր հանգստությունը: Դրա հետ մեկտեղ էլ, դուք պահպանում
եք հումորի զգացումը, ինչը օգնում է հաղթա հարել բազմ աթիվ արգելքներ:Ձեր կարիքը հատկապես շատ են զգում այն մարդիկ, ով-
քեր չեն կարող պարծենալ լավատեսությամբ և ինքնավստահությամբ,իսկ դուք էլ սիրով աջակցում եք նրանց,դրա հետ մեկտեղ` թույլ
չտալով նստել ձեր վզին:

Աղեղնավոր.

Օրը խոստա նում է հաճելի հանդիպ ումներ: Հին ընկերոջ հետ սրտից բխող զրույ ցները կօգնեն ձեզ մի շարք իրադար ձություններ
տեսնել այլ հարթության մեջ, ընդունել ճիշտ որոշումներ կամ էլ ելք գտնել բարդ իրավիճակում: Պրոֆեսիոնալ խնդիրները դուք հեշ
տությամբ եք լուծում և արագ հաջողության հասնում: Հնարավոր են ձեռնտու գործարքներ:Օրը հարմար չէ ուղևորությունների հա-
մար, քանի որ ճանապարհին դուք հոգնում եք, իսկ ահա տանն անցկացրած ժամանակը լավագույնս է անդրադառնում ձեր տրամա-
դրության և ինքնազգացողության վրա:

Այծեղջյուր.

Առավոտյան կթվա, թե օրը այնքան էլ հաջողը չէ, սակայն շուտով իրավիճակը կփոխվի, քանի որ ժամանակի հետ կուժեղանա դրա-
կան ազդեցությունների միտումը: Օգտագործեք օրվա առաջին կեսը ինքնուրույն աշխատանքի համար, իսկ երկրորդը` գործնական
հարցերի քննարկման և համատեղ նախագծերում մասնակ ցելու համար:Օրվա ձեռնարկումները հաջողո թյամբ կպ սակվեն: Դուք
ձեռնամուխ չեք լինում այնպիսի բաների, որոնք ձեր ուժերից վեր են և ձեր եռանդը խելամիտ եք ծախսում: Այսօր դուք սովորականից
ավելի սիրագորով եք, հեշտությամբ և հաճույք ով եք կորցնում գլուխը, սակայն գործը լուրջ հարաբերությունների չի հասնում:

Ջրհոս.

Մի ձգտեք ամեն ինչում բոլորից լավը լինել` դրա անհրաժեշտությունը բոլորովին չկա: Ոչ մի բանն այսօր այնքան բեղմնավոր ու արդ-
յունավետ չի լինի, որքան` ձեր բնական վարքագիծը: Հնար ավոր են անսպասելի բացահ այտումներ, չի բացառվում հաճելի լուրերի
ստացումը: Կեսօրը կուրախացնի մի մարդու հետ հանդիպմամբ, ում դուք վաղուց կարոտում էիք:Օգտակար կլինեն ուղևորություն-
ներն ու իրավիճակի փոփոխությունը: Նոր տպավորությունները կոգեշնչեն ձեզ, կօգնեն ստեղծագործական բնույթի գործերում ա-
րագ հաջողության հասնել: Հարթվում են մտերիմների հետ հարաբերությունները, տարաձայնություններն ու վեճերը մնում են անց-
յալում:

Ձկներ.

Այսօր որքան ավելի քիչ տագնապեք մանրուքների պատճառով, այնքան ավելի հաջող կդասավորվի օրը: Հնարավորություն կընձեռ-
վի ազդեցիկ մարդկանց հետ քննարկել հարցեր, որոնք վերջին ժամանակներում ձեզ հուզում էին, և գտնել դրանց լուծումները: Նշա-
նի պատվախնդիր ներկայացուցիչների առջև նոր հորիզոններ կբացվեն, ինչն էլ կարիերայի աստիճաններով բարձրանալու հնարա-
վորոթյուններ կտա: Անձնական կյանքում դժվար թե որևէ էական բան տեղի ուն ենա, և նախա ձեռնոթյուն հան դես բերելն էլ ոչ մի
բանի չի հանգեցնի: Ստեղծված իրավի ճակում դուք պետք է մտածեք ձեր հետագա գործողությունների շուրջ:

Եթե հավանեցիք այս գրառումը կիսվեք Ձեր ընկերների հետ.
GOOD LOOKING NEWS